Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Policies

policy.jpg

 

 

 

  
  
Folder: E-ddiogelwch          E-Safety
  
Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2014-15.pdf
  
ANTI-BULLYING POLICY AND GUIDELINES FOR Parents.docx
  
Bullying Advice for Parents.docx
  
Cyngor am Fwlio ar gyfer Rhieni a Gofalwyr.docx
  
DISCIPLINE AND BEHAVIOUR POLICY 2016 gwefan.doc
  
Llawlyfr Rhieni.pdf
  
Parent Handbook.pdf
  
Polisi a Chanllawiau ynghylch Gwrthfwlio Ysgol Pen-y-Garth.doc
  
Polisi ymddygiad Ysgol Pen-y-Garth.rtf
  
Ysgol Pen-y-Garth  Safeguarding Policy (updated) 2015-16.doc
  
Ysgol Pen-y-Garth Attendance Policy 3.17.doc