Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Meithrin

Croeso i dudalen y Dosbarth Meithrin!
Welcome to the Nursery Class page! 
 
animated_kids-9.gif 
 Dewch i weld beth wnaethon ni yr wythnos hon!
Come and see what we have been doing this week! 

This library either no longer exists or has no images in it. Please select a different library.

Tymor yr Hydref​
 Summer Term!
 
 
pirates-on-pirate-ship.png 
  
Ein thema y tymor hwn yw'r Mor-Ladron a'r Moroedd Mawr! Dewch i ni ddarganfod i ble mae'r mor-ladron yn teithio a pa drsorau maen nhw'n ei canfod ar eu taith.
 
Our theme this term is Pirates and the Deep Blue Sea. Come with us to explore and find the hidden treasures they might find!
 
 
Ein llyfr thema yr wythnos:
Our Focus this week:
 
 ​  Gold-Star.jpg                                                     Gold-Star.jpg                                                Gold-Star.jpg
 
Syniadau o weithgareddau i wneud
dros yr hanner tymor gyda’ch plentyn.
¨ Ymarfer ysgrifennu enw.
¨ Ymarfer llythrennau melyn a glas - sŵn a ffurfio’r llythrennau.
¨ Ymarfer cyfrif ymlaen ac yn ôl o 10 yn y Gymraeg.
¨ Chwarae gemau i ddysgu aros tro - meithrin sgiliau ennill a cholli.
¨ Darllen strori a thrafod ei chynnwys.
 
Activity to do with your child over the half term.
¨ Practice writing their name.
¨ Identifying and sounding the letters listed under the yellow ad blue.
¨ Counting on and backwards from 0 to 10 in Welsh.
¨ Play board games learning to take their turn, winning and loosing. 
¨ Read a story and discuss it’s content.
Gold-Star.jpg                                                  Gold-Star.jpg                                          Gold-Star.jpg 
Ein llyfr trafod yr hanner tymor nesaf yw:
Our book for the next half term is:
 
   Sut i helpu'ch plentyn?
How can you help your child?
  •  Darllen storiau a chwarae gemau gan atgyfnerthu rhif, lliw a  geirfa yn y Gymraeg.
  • Read stories and play games that reinforce the learning of numbers, colour, and Welsh vocabulary.
  • Ymarfer ysgrifennu enw gan ganolbwyntio ar un lythyren ar y tro wrth eu creu allan o does, peintio, bwrdd gwyn, sialc ac ati.
  • Practise writing their name by concentrating on one letter at a time by forming it out of playdough, painting it, white board chalk and so forth.
  • Defnyddio gwefan Cyw i atgynerthu iaith y plant.
  • Use the Cyw website to reinforce your child's language.
  • Chwilio am lythrennau enw eich plentyn a rhifau yn yr amgylchedd.  
  • Search forarch for letters in your child's name and numbers when out and about.  
  • Gwylio Cyw ar S4C, un tro ar BBC iPlayer.
  • Watch Cyw on S4C, Un Tro on BBC iPlayer.
Apps :
 
th41WGCIZK.jpg   thI4MHT1BP.jpg     thNHT7M98E.jpg    thWN211FHT.jpg    thXW1YCHAN.jpg
 

Morgan a MagiAnn             Rhifau                               Cyw                Rwdlan

th0XO3FQEF.jpg    ​Tric a Chlic.png
   Llythrennau                             Tric a Chlic

 

 Gwybodaeth ddefnyddiol:

 Useful information:

 * Sesiwn bore / morning session:  9yb  -  11.30 y.b / 9.00am - 11.30am.
 
* Sesiwn brynhawn / Afternoon session: 1.00  - 3.30y.p / 1.00 - 3.30pm
 
* Os ydych plentyn methu bod yn bresennol yna rhowch wybod i'r ysgol /
 If your child won't be present, please inform the school.
 
Pob dydd Gwener: Diwrnod ymarfer corff. Y plant i wisgo crys-t lliw eu llys.
Every Friday - PE day. The children to ear their house coloured t-shirt.
 
Cynllun Tymor yr Haf i Rieni
Summer Term Planning for Parents
 
 
 

 Gwefanau defnyddiol / Useful websites

 

cyw 2.jpg 
 
 
hwb-logo.jpg