Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Hafan Home

Picture1.png    Ysgol Pen y Garth   Picture1.png

Picture1.png  Gorau Awen Gwirionedd  Picture1.png
        

                        
 
Croeso i’n gwefan sydd ar ei newydd wedd.
 
 
Mae Ysgol Gymraeg Pen-y-Garth ar gyrion tref Penarth ac mae dalgylch yr ysgol yn ymestyn i Sili, Dinas Powis  a Llandochau. Rydym yn darparu addysg o safon uchel i  dros 400 o blant (gan gynnwys plant y Feithrin).
  
Rydym yn ymfalchio yn ein hysgol a gobeithio y cewch naws gartrefol wrth bori drwy’r tudalennau. Credwn yn gryf mewn rhoi’r addysg orau posib i’n disgyblion gan sicrhau sgiliau llythrennedd a rhifedd cadarn. Yn ogystal â hyn rhaid cofio  bod ein plant yn ddisgyblion yr unfed ganrif ar hugain a mae Cymhwyster Digidol yn rhan allweddol o bob agwedd o’n cwricwlwm.
 
Mae hi’n ddyletswydd arnom i ddarparu gwersi  sydd yn gyffrous mewn amgylchedd ddiogel, gweithgareddau allgyrsiol eang a phrofiadau cyfoethog a fydd yn aros yn y cof.  Bydd hyn yn sicrhau  y bydd ein disgyblion,  pan fyddant yn ein gadael ym mlwyddyn 6 yn ddysgwyr hollol ddwy-ieithog, annibynnol sy’n meddu ar yr awch a’r brwdfrydedd i fod yn ddysgwyr gydol oes.
 
Welcome to our updated website.
 
Ysgol Gymraeg Pen-y-Garth is situated on the outskirts of Penarth and our catchment area  extends to Sully, Dinas Powys and Llandough. We provide high quality education for over 400 children (including children in the nursery unit).
 
We are proud of our school and I hope that you will experience the friendly ambience as you browse through our pages. We strongly believe in providing the best possible education for our pupils ensuring sound literacy and numeracy skills. We mustn’t  forget that our pupils are children of the twenty first century and Digital Competency  is key to all areas of our curriculum.
 
It is our duty to provide exciting lessons in a safe environment, a wide range of extra-curricular activities and memorable  experiences that will remain with the children for a long time. This will ensure that our pupils, when they leave us in year 6, are totally bilingual, independent learners who have the  enthusiasm  to become lifelong learners.
 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
Attachment
  
23/06/2016 15:37
Attachment
  
23/06/2016 12:41
Attachment
  
23/06/2016 12:32

 

< May 2018 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
  
  
  
13/06/2016 08:00
  
28/03/2016 09:00
  
04/03/2016 09:00

 Hwb+

hwb+.jpg 
 
 
HHwb ​​
Hwb