Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Derbyn

 Croeso i Dudalen

Y Dosbarth Derbyn

 

Welcome to

The Reception Class Page

 
 
 
 animated_kids-9.gif

Related image 

 

​Ein thema y tymor hwn yw

Ffrindiau Fflamgoch

Yn ystod y tymor, byddwn yn dathlu diwrnod penblwydd Fflamgoch ac yn dod i adnabod rhai o'i ffrindiau sy'n cynnwys Tedi Twt a Doli Glwt, Fflic a Fflac. Tymor i ymgartref yn yr ysgol a dod i adnabod y dosbarth. ​

Tymor cyffrous yn llawn profiadau!

 

Our theme for this term is

Fflamgoch and friends.

During this term, we will be celebrating Fflamgoch's birthday and getting to know some friends including Tedi Twt and Doli Glwt and Fflic and Fflac.

A term to settle in and get to know the classroom and school life.

A fun and exciting term full of new experiences!

 

**************

 
 
   Sut i helpu'ch plentyn?
How can you help your child?
 
friends.png 
  •  Darllen storiau a chwarae gemau gan atgyfnerthu rhif, lliw a  geirfa yn y Gymraeg.
  • Read stories and play games that reinforce the learning of numbers, colour, and Welsh vocabulary.
  • Ymarfer ysgrifennu enw gan ganolbwyntio ar un lythyren ar y tro wrth eu creu allan o does, peintio, bwrdd gwyn, sialc ac ati.
  • Practise writing their name by concentrating on one letter at a time by forming it out of playdough, painting it, white board chalk and so forth.
  • Defnyddio gwefan Cyw i atgynerthu iaith y plant.
  • Use the Cyw website to reinforce your child's language.
  • Chwilio am lythrennau enw eich plentyn a rhifau yn yr amgylchedd.  
  • Search forarch for letters in your child's name and numbers when out and about.  
  • Gwylio Cyw ar S4C, un tro ar BBC iPlayer.
  • Watch Cyw on S4C, Un Tro on BBC iPlayer.
Apps :
 
    Rhifau                               Cyw - y fferm
   thI4MHT1BP.jpg     thNHT7M98E.jpg       Image result for cyw y fferm
 
                     

Morgan a MagiAnn         Tric a Chlic              Cyw                   Rwdlan

 th41WGCIZK.jpg     ​Tric a Chlic.png       thWN211FHT.jpg           thXW1YCHAN.jpg
            

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[2]‬

Ymarfer Corff/Physical Education

 

Dydd Mercher/ Wednesday

 

pe.jpg 

 

Crys-t coch a siorts du / Red t-shirt and black shorts

****************

 

Bagiau coch/ Red Bags

 

Cynllun Tric a Chlic.

Dewch a bag coch eich plentyn i'r ysgol ar y diwrnod sydd ar eu label.

 

Tric a Chlic.png 

 

Tric a Chlic reading programme.

Cyfarfod Dydd Iau

Meeting on Thursday.  

26/10/17 

***************