Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Clwb TGCh ICT Club

‚Äč                    
 Croeso i dudalen Clwb TGCh Ysgol Pen y Garth.
Welcome to Ysgol Pen y Garth ICT Club page.
 
 
cyfrif.jpg 
 
Dewch i ymuno yn yr hwyl yn Nhymor yr Haf lle byddwn ni'n edrych yn fanylach ar agweddau y llwyfan dysgu Hwb +.
 
 Yn ystod tymor y Gwanwyn, rydyn ni wedi animeiddio stori gan ddefnyddio Lego. Gwnaethom ni ddefnyddio meddalwedd To Animate,  Movie Maker, a Sound Editor. 
 
  Yn ystod tymor yr Hydref, defnyddion ni raglen Scratch. Cawsom hwyl a sbri wrth arbrofi a chreu gwahanol gymeriadau 'Sprites'.  Roedd y cymeriadau'n dawnsio ac yn cuddio wrth i ni eu defnyddio i greu gemau syml.
 
************** 
 
Come and join in our fun in The Summer term where we will be experimenting with the Hwb+ learning platform.
 
During the Spring term, we created an animated story with Lego using the software To Animate,  Movie Maker and Sound Editor software.
 
During the Autum Term, we used the Scratch programe. We had lots of fun creating different Sprite characters and made the characters dance and hide whilst creating a simple game.