Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Clwb Gwyddbwyll Chess Club

 Clwb Gwyddbwyll / Chess Club

chess pieces.jpg


                                               IMG_5982.PNG
 
 
 
 
 
              Pencampwr yr Ysgol, 2016 - William Roberts - School Champion, 2016.
 

 Newyddion / News

​Mae Pencampwriaeth yr Adran Iau newydd orffen.  Felly, ar ol gwyliau'r Pasg, bydd y sesiynau 'n'ol i'r arfer ac ar gael i holl blant yr Adran Iau, dysgwyr a chwaraewyr, amser cinio pob dydd MERCHER

Mae'n bleser gen i i gyhoeddi mai William Roberts, 6J, yw Pencampwr yr Ysgol, 2016.  Yn ogystal a fo, mae Tomos Ayres, 6J, Finley McAuley-North, 6E, Ivy Morley, 6J, Rhys Leonard, 5V a Mali Warren-Cox, 5P, wedi cymhwyso ar gyfer 'Megafinal De Cymru' ym mis Mai.  Pob lwc i bob un!

The Juniors' Championship has just ended.  Therefore, after the Easter holidays, normal sessions will resume and be available to all Juniors, learners and players, lunchtime every WEDNESDAY.

It is my pleasure to announce that William Roberts, 6J, is the School Champion, 2016.  In addition to him, Tomos Ayres, 6J, Finley McAuley-North, 6E, Ivy Morley, 6J, Rhys Leonard, 5V and Mali Warren-Cox, 5P, have qualified for 'The South Wales Megafinal' in May.  Good luck to everyone!

 Image Viewer