Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Clwb Chwaraeon Sports Club

 
 
ymarfer corff 2.jpg 
Clwb Chwaraeon    Sports Club

 

 Bydd y clwb chwaraeon yn cael ei gynnal pob Dydd Iau o 3:30 tan 4:30 yn y Neuadd Chwaraeon.
Disgwylir i chi gasglu eich plant o'r neuadd chwaraeon yn brydlon.

Pwrpas y clwb yw i ddisgyblion gael blas ar amrywiaeth o chwaraeon er mwyn hybu diddordeb, gyda;r gobaith y byddant yn ymuno a chlwb lleol.

Bydd sesiynau wedi eu ffocysu ar gyfer cystadleuthau gan Mr Jones tra bydd gweddill y disgyblion yn cael flas ar amrywiaeth o chwaraeon gyda aelod arall o staff.

Yn ystod tymor y Gwanwyn bydd cyfle i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 dderbyn profiad ac hyfforddiant pel droed tra bydd cyfle i ddisgyblion Blynyddoedd 3 a 4 gymryd rhan mewn amrywiaeth o chwaraeon hwylus er mwyn cadw'n iach.​

​The sports club is held every Thursday from 3:30 to 4:30 in the Sports Hall.
Please collect your child from the Sports Hall promptly.

​The purpose of the club is for children to experience a variety of sports with the hope of creating new hobbies and hopefully establishing a link with a local sports club.

During the club there will also be a focused session held by Mr Jones, delivering sessions preparing for competitions, whilst the rest of the children will experience a variety of sport delivered by another member of staff.

During the Spring term, Years 5 and 6 will be given the opportunity to receive football coaching while Years 3 and 4 will experience a variety of fun sports and activities in order to promote healthy living.​​ 

 Content Editor ‭[1]‬