Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Blwyddyn 6

 Image Viewer

 Content Editor

Croes​​o i dudalen

 Blwyddyn 6 Mr Jones a Miss Vaughan.​

Welcome to

Mr Jones and Miss Vaughans' Year 6 Page.

 ​

Thema Tymor yr Hydref

Autumn Term Theme:


'Ddoe, Heddiw ac Yfory'

'Yesterday, Today and Tomorrow'

Image result for time travel ​

​Y tymor hon fe fyddwn yn ffocysu ar ddigwyddiadau o'r gorffennol, heddiw ac yfory. Cawn ddysgu am ddigywddiadau hanesyddol o'r gorffennol, gwneud defnydd o bapurau newydd heddiw yn ogystal a rhagfynegi effaith y digwyddiadau hyn ar ein dyfodol. Hefyd, cawn ddysgu am ein hanes personol wrth adeiladu coeden deulu !  Pwy a wyr lle fydd yn plant arwain ein dysgu?!

This term we will be focusing on 'Yesterday, Today and Tomorrow'.. Children will be given the opportunity to learn about a variety of historical periods of their choice. Make use of newspaper articles ond news bulletins from today as well as predict on future changes based on what goes on today!  As well as this, pupils will discover about their own history by investigating into their personal family tree and lead the teaching in a variety of interesting  ways.​

Llyfrau'r tymor/The term's books:

Cymraeg/Welsh:

Chwedlau 

Saesneg/English:

 Myths & Fables    

 Image result for y mabinogi​​

Pethau i edrych ymlaen amdano'r tymor hwn:

Things to look forward to this term:

*Ymagartrefu mewn dosbarth newydd/ Experiencing in a new class

* Gweithgareddau hwylus/ Fun activities

* Diwrnodau Pontio/ Transition Days

* Abernant/ Abernant

*Gwasanaethau dosbarth/ Class assemblies

*Ymweliadau/ Visits


Image result for twitter

​Dilynwch ni ar Trydar y dosbarth am y newyddion, trefniadau a digwyddiadau mwyaf diweddar:

Follow us on Twitter for the latest news, arrangements and events:

@Bl6_PenyGarth


Trefn yr wythnos/The weeks timetable:

 Gwaith Cartref

Pob dydd Gwener a'i ddychwelyd erbyn Dydd Mercher.

Geiriau sillafu pob Dydd Llun a phrofi bob Dydd Gwener.

Homework

Every Friday and returned by Wednesday.

Spelling list every Monday and tested on Friday.

Ymarfer CorffDydd Mawrth a Dydd Iau
Physical EducationTuesday and Thursday
Cofnod DarllenCofiwch arwyddo'r cofnod a darllen gyda'ch plentyn. Sylwch ar farciau'r profion. 
Reading RecordPlease sign the record and read with your child regularly. Please observe your child's test results.​

 

Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
Attachment
  
23/06/2016 15:37
Attachment
  
23/06/2016 12:41
Attachment
  
23/06/2016 12:32

 Gwefannau Defnyddiol

 

Gwefanau defnyddiol:

Useful Websites:  

 

hwb.png
tac-teg.jpg 
stwnsh.png 
 Techniquest.png

 
 

 Cynllunio i rieni Blwyddyn 6