Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Blwyddyn 5

 Blwyddyn 5

CROESO I DUDALEN  BLWYDDYN 5!
WELCOME TO YEAR 5'S PAGE!

llangrannog_png.jpg

 welsh dragon.jpg
 
Mae'r ysgol yn cychwyn am 9yb ac yn gorffen am 3.30pm.
Plis gwnewch yn siwr fod eich plentyn yn cyrraedd ar amser. (Mae'r giatiau a'r drysau yn agor am 8.50yb a bydd y plant yn y dosbarth erbyn 9yb.) Os ydy'ch plentyn methu bod yn bresennol yna rhowch wybod i'r ysgol. Diolch.
 
School begins at 9am and ends at 3.30pm. Please make sure your child is at school on time and that he/she is collected on time. (Gate / Doors open at 8.50am and the children are ready to learn at 9am.) Please inform school of any absence.
Thank you.​

Thema Tymor yr Haf 2016/Summer Term 2016 Theme:
 
  Y Chwedegau Chwildroadol / The Revolutionary Sixties
 
Llyfrau Tymor yr Haf / Summer Term Books:
 
'Ta, Ta, Tryweryn!' - Gwenno Hughes
 ​ 
 Image result for ta ta tryweryn gwenno hughes
 
Short stories - various authors


Ein hamserlen / Our timetable
Gwaith Cartref
Pob dydd Gwener a'i ddychwelyd
erbyn dydd Mercher
Homework
Every Friday returned by Wednesday
Ymarfer Corff
 Dydd Llun a Dydd Iau
Physical Education
 Monday and Thursday
Cofnod Darllen
Cofiwch arwyddo'r cofnod o.g.y.dd.
Reading Record
Please remember to sign the record
 
 

 Lluniau/Pictures

This library either no longer exists or has no images in it. Please select a different library.

 Cynllunio i rieni/Planning for parents

 Gwefannau defnyddiol/Useful websites

​        Ein sianel YouTube/

   Our YouTube channel

        Yout tub.png

            Hwb.png

          Cymraeg/Welsh      
             welsh dragon.jpg                   
            Saesneg/English

                   alphabet.jpg
      Gwyddoniaeth/Science

            Image result for food chain
              Hanes/History

             Image result for first moon landing pictures

   Daearyddiaeth/Geography    

                  map of wales.jpg
      Mathemateg/ Maths

                     Mathematics.jpg 

      Addysg Grefyddol/R.E

                Image result for hinduism symbol