Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Blwyddyn 4

 Blwyddyn 4

​​Croeso i dudalen blwyddyn 4!
Welcome to our year 4 page!

Mae'r ysgol yn cychwyn am 9yb ac yn gorffen am 3.30pm. Plis gwnewch yn siwr fod eich plentyn yn cyrraedd ar amser. (Mae'r giatiau a'r drysau yn agor am 8.50yb a bydd y plant yn y dosbarth erbyn 9yb.) Os ydych plentyn methu bod yn bresennol yna rhowch wybod i'r ysgol. Diolch!

  

School begins at 9am and ends at 3.30pm. Please make sure your child is at school on time and that he/she is collected on time. (Gate / Doors open at 8.50am and the children are ready to learn at 9am.) Please inform school of any absence. Thank you.​


Thema Tymor yr Hydref 2016

 Autumn term 2016​

 Sbri di-ri

Llyfrau Tymor yr Hydref

Autumn term books


Yn ystod y tymor hwn byddwn yn darllen straeon, chwedlau, barddoniaeth a llyfrau ffeithiol.

Bydd gwaith y tymor yn deillio o'r llyfrau hyn.

Byddwn yn astudio Nabwrc yn Gymraeg a George's Marvellous Medicine gan Roald Dahl yn Saesneg.​

  

This term we will be reading stories, tales,poetry and factual books. The work for the term will be based on these books. ​

We will be studying Nabwrc  Welsh and George's Marvellous Medicine by Roald Dahl in English.


Gwaith Cartref

Pob dydd Gwener a'i ddychwelyd dydd Mercher

Homework

Every Friday returned on Wednesday

Ymarfer Corff

 Dydd Llun a dydd Gwener

Physical Education

Monday​​ and Friday

Cofnod Darllen

Cofiwch arwyddo'r cofnod

Reading Record

Please sign the record


 Gwefannau defnyddiol / Useful websites

math-symbols-images-math-symbols.gif

 Gwyddoniaeth

Picture1.png

/en/6732152/Blwyddyn 4/bl.4.docx: ImageWidth or ImageHeight not set!