Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Blwyddyn 1

 Image Viewer ‭[1]‬

 Image Viewer ‭[2]‬

Croeso i dudalen​

Blwyddyn 1!​

Welcome to Yr 1's Class Page!


Tymor yr Hydref
Ein thema ni y tymor hon yw Awn am Dro. Fe fydden ni yn mynd am dro ac yn archwilio llefydd diddorol e.e. Yr Ysgol, Y Goedwig, Yr Arctig.

 Autumn Term
Our theme this term is Let's Explore. We will be going for a walk and discovering interesting places e.g. School, Woodland, Arctic.

Image result for GryffaloImage result for Ysgol Pen y GArthImage result for Diwrnod cyntaf DouglasImage result for Arctic

Sut i helpu eich plentyn?
How you can help your child?
 

​Mwynhau darllen yn rheolaidd gyda'ch plentyn er mwyn hybu eu sgiliau darllen.

Atgyfnerthu gweithgareddau CLIC (Mathemateg) gan ymarfer sgiliau mathemateg pen a ffeithiau rhif i'w ddysgu.

Enjoy reading with your child to encourage their reading skills.

Reinforce CLIC activities (Mathematics) by practising mental maths skills and to learn the 'Learn It's'.​

Apps


Image result for apps rhifau 123Image result for app llythrennauImage result for app magi annImage result for hwbImage result for tric a chlic
 

 

 Content Editor

​​Ymarfer Corff/ Physical Education

Dydd Iau/Thursday

Image result for pe lesson clipart